MultiCharts:

  1. Pobierz platformę MultiCharts:
    32-bit version

    64-bit version

  2. Zapisz plik „.exe” na swoim komputerze
  3. Kliknij dwukrotnie w plik
  4. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami z kreatora instalacji
  5. Uruchom program, klikając dwukrotnie na ikonę MultiCharts

Tutorial: