forex

LMAX Exchange MTF Vs Giełda Vs ECN?

O LMAX Exchange:

LMAX Exchange ( London Multi Asset Exchange), jest regulowany przez FCA (Financial Conduct Authority) jako MTF* (Multilateral Trading Facility), dostarczając giełdowy model realizacji zleceń, całkowitą przejrzystość obrotu, bezpieczeństwo oraz jednakowe warunki handlowe dla wszystkich uczestników rynku. Otwarty arkusz zleceń zapewnia dostęp do solidnej płynności tworzonej jedynie przez zlecenia z limitem pochodzące od wiodących banków światowych oraz firm proptradingowych.

Czym jest MTF?

*MTF (Multilateral Trading Facility) zgodnie ze zrozumieniem II Dyrektywy MiFID – to wielostronny system obrotu instrumentami finansowymi, organizowany przez firmy inwestycyjne lub podmioty prowadzące rynek regulowany, zgodnie z określonymi z góry przez operatora tego systemu zasadami, w ramach którego kojarzone są oferty nabycia i zbycia instrumentów finansowych w sposób skutkujący zawarciem transakcji. Obok wymagań typowych dla firm inwestycyjnych, przepisy Dyrektywy nakładają na podmioty prowadzące MTF dodatkowe kryteria, których celem jest zagwarantowanie sprawnego i bezpiecznego procesu zawierania i finalizacji transakcji.
MiFID nakłada na operatorów MTF obowiązek zapewnienia następujących elementów:

 • Całkowitej przejrzystości obrotu (‘pre and post-trade transparency’),
 • Przejrzystych i z góry ustalonych zasady prowadzenia działalności, w tym procedury,
 • Gwarantującej uczciwy i uporządkowany obrót,
 • Przejrzystych kryteriów określających instrumenty finansowe mogące stanowić przedmiot obrotu,
 • Przejrzystych kryteriów dostępu do systemu dla potencjalnych użytkowników,
 • Dostęp do rzetelnych informacji, na podstawie których możliwe będzie podjęcie właściwej decyzji inwestycyjnej,
 • Odpowiednich zabezpieczeń technicznych oraz plany awaryjne zapewniające wysoki stopień bezpieczeństwa użytkowników,
 • Mechanizmów gwarantujących sprawne i prawidłowe rozliczanie zawartych transakcji.

Czy LMAX Exchange jest podobny do giełdy? Jakie są różnice?

MTF został określony jako „exchange lite” ponieważ zapewnia podobny lub konkurujący serwis oraz posiada podobną strukturę, zbiór zasad członkowskich a także podlega komisji nadzoru rynkowego. Większość giełd operuje na rynkach akcji oraz kontraktów terminowych oferując dodatkowe serwisy jak listing oraz centralny model rozliczeniowy.
Główna różnica polega na tym, że MTF nie posiada możliwości listingu oraz nie oferuje centralnego modelu rozliczeń.

Jakie są różnice pomiędzy LMAX Exchange a ECN (Electronic Communications Network)?

ECN-y, są elektronicznymi systemami handlowymi, które automatycznie dopasowują oferty kupna i sprzedaży po określonych cenach. Większość ECN-ów jest zarejestrowana w SEC w USA, jako broker-dealers. ECN-y operują różnymi klasami aktywów, włączając akcje np. Nasdaq market oraz waluty. ECN-y pobierają prowizję od transakcji lub modyfikują cenę instrumentu.

LMAX Exchange posiada przejrzysty arkusz zleceń zawierający jedynie wiążące zlecenia z limitem. Dostawcy płynności nie posiadają ‘last look’, co odbiera im możliwość rekwotowania ceny, praktyką nie jest także rozszerzanie spreadu, ani routing po sieci w celu znalezienia odpowiedniej ceny. LMAX Exchange pobiera jedynie prowizje od zawartych transakcji.W rezultacie, możliwość realizacji transakcji po cenie widocznej na platformie ograniczona jest jedynie prawami fizyki, zapewniając precyzyjną i konsekwentną jakość egzekucji.

Przewaga MTF nad ECN

MTF ECN
 • Dostawcy płynności podłączeni są poprzez FIX i przekazują zlecenia Limit Orders, co nie daje możliwości odrzuceń lub modyfikacji, które mogą występować, gdy dostawcy płynności posiadają ‘last look’.
 • Dostawcy płynności nie posiadają możliwości zawierania transakcji między sobą, co gwarantuje najlepsze ceny dla pozostałych użytkowników.
 • Wszystkie transakcje egzekwowane są w MTF, zapewniając błyskawiczną realizację zleceń.
 • Użytkownicy uzyskują dostęp do płynności poprzez platformę ECN.
 • Dostawcy płynności emitują jedynie kwotowania cen, dzięki ‘last look’ posiadają możliwość odrzucenia zleceń.
 • Zlecenia przesyłane są do banków z prośbą o akceptację, co znacznie obniża szybkość realizacji zlecenia i w praktyce jest powodem poślizgów.

Różnica w sposobie realizacji zleceń MTF vs ECN

mtf v ecn

Nic nie stoi na przeszkodzie aby ECN-y działały w ten sam sposób co LMAX Exchange, niestety wiele ECN-ów wciąż posiada last-look, ingeruje w spread, dodajęc element nieprzewidywalności do handlu na FX. Wymagania regulacyjne dla ECN-ów są również mniej przejrzyste w porównaniu do regulacji dotyczących MTF, które nie podlegają negocjacjom.

LMAX Exchange – FX trading