Pierwszy MTF dla transakcji Forex regulowany przez FCA

LMAX Exchange

Najwyższa jakość egzekucji FX dzięki implementacji modelu wymiany giełdowej

LMAX Exchange ( London Multi Asset Exchange), jest regulowany przez FCA (Financial Conduct Authority) jako MTF* (Multilateral Trading Facility), dostarczając giełdowy model realizacji zleceń, całkowitą przejrzystość obrotu, bezpieczeństwo oraz jednakowe warunki handlowe dla wszystkich uczestników rynku. Otwarty arkusz zleceń zapewnia dostęp do solidnej płynności tworzonej jedynie przez zlecenia z limitem pochodzące z wiodących banków światowych oraz firm proptradingowych:

GeneralMembers

LMAX Exchange operuje w dwóch odrębnych modelach:

LMAX MTF

Autoryzowany przez FCA jako MTF*
Umowa Członkostwa oraz Zbiór Zasad określają:

 • Kryteria oraz strukturę członkostwa
 • Ustawienia rozrachunkowe i rozliczeniowe:
  Konfiguracja Prime Brokera dla rozliczeń instrumentów FX
 • Operacje rynkowe oraz nadzór
 • Warunki oraz specyfikacje kontraktu
 • Warunki serwisowe

Schemat MTF LMAX Exchange:

LMAX Broker

Autoryzowany jako broker przez FCA
Zapewnia Bezpośredni Dostep do Rynku (DMA) LMAX MTF* oraz wykonuje funkcje takie jak:

 • Marketing i sprzedaż
 • Obsługa funduszy klienta
 • Wsparcie techniczne
 • Zabezpieczenie kredytowe (margin)
 • Zarządzanie ryzykiem

Schemat LMAX Professional:

Zalety LMAX Exchange:

Szeroki wachlarz rozwiązań dostępu do płynności instytucjonalnej

Model biznesowy który wspiera klienta

 • Dostęp do giełdy poprzez platformę w czasie rzeczywistym
 • Neutralny handel, brak rekwotowań oraz brak ‘Last Look
  Wszyscy klienci otrzymują identyczną cenę i płynność niezależnie od ich statusu, wielkości
  kapitału lub poziomu aktywności
 • Anonimowy dostęp do arkuszu zleceń:
  Każdy z użytkowników posiada dostęp do najlepszej ceny Bid oraz Ask
  Automatyczny II poziom wglądu we wszystkie rynki
  Wysoka przejrzystość i głębokość rynku
 • Wyjątkowo niskie spready oraz solidna płynność pochodząca z wiodących banków
 • Najlepsze warunki handlu:
  LMAX pobiera jedynie prowizje od zawartych transakcji
  Możliwość negocjacji stawek prowizyjnych przy znacznym wolumenie.

Unikalna technologia LMAX Exchange

Technologia która wspomaga użytkownika

 • Błyskawiczna Egzekucja:
  Niska latencja (średnia szybkośc egzekucji <4ms) Wysoka przepustowość > 100k jednostek/sek
  Wydajność umożliwiająca obsługę wolumenu płynności instytucjonalnej
 • Pełen wachlarz opcji dostępowych:
  UIs, APIs (.NET, Java, FIX 4.2), MT4 poprzez (PrimeXM, Gold-I, OneZero)
  STP (Straight Through Processing)
 • Niezawodna i stabilna platforma:
  Formalny system wprowadzania zmian z wykorzystaniem środowiska testowego
  Serwery dedykowane do przeprowadzenia testów akceptacyjnych (6000 + testów przeprowadzonych na nowych funkcjonalnościach systemu)

Nagrody i wyróżnienia:

LMAX awards:
 • 2014 #1 Fastest Growing Tech Company in the UK – Sunday Times Tech Track 100
 • 2014 Best Margin Sector Platform – Profit & Loss Readers’ Choice Awards
 • 2014, 2013 Best FX Trading Venue – ECN/MTF – WSL Institutional Trading Awards
 • 2014 Best Infrastructure/Technology Initiative by Exchange/ATS – WSL Institutional Trading Awards
 • 2013 Ranked #15 Fastest Growing Tech Company in the UK – Sunday Times Tech Track 100
 • 2013 Best Overall Testing Project in the Finance Sector – The European Software Testing Awards (TESTA)
 • 2013 Best Execution Venue – Forex Magnates
 • 2013 Best Margin Sector Platform – Profit & Loss Readers’ Choice Awards
 • 2013 Best FX Trading Platform – ECN/MTF – WSL Institutional Trading Awards
 • 2011 Best Trading System – Financial Sector Technology Awards
 • 2011 Oracle’s „Duke’s Choice” Innovative Programming Framework Award

LMAXExchangePolishCorpBrochure-081214-125x175

* MTF (Multirateral Trading Facility) zgodnie ze rozumieniem II Dyrektywy MiFID – to wielostronny system obrotu instrumentami finansowymi, organizowany przez firmy inwestycyjne lub podmioty prowadzący rynek regulowany, zgodnie z określonymi z góry przez operatora tego systemu zasadami, w ramach którego kojarzone są oferty nabycia i zbycia instrumentów finansowych w sposób skutkujący zawarciem transakcji. Obok wymagań typowych dla firm inwestycyjnych, przepisy Dyrektywy nakładają na podmioty prowadzące MTF dodatkowe kryteria, których celem jest zagwarantowanie sprawnego i bezpiecznego procesu zawierania i finalizacji transakcji.